نمایش یک نتیجه


اسکیت هنری

اسکیت هنری یا اسکیت فیگور به اسکیت هایی گفته می شود که برای رشته اسکیت هنری استفاده می شود.اسکیت هایی این رشته به صورت 3 چرخ و 4 چرخ عرضه می شود و جلوی آنها قسمتی تحت نام toe وجود دارد که برای حرکات چرخشی و پرش ها یا حرکات ریتمیک از آن استفاده می شود.