دسته: بلبرینگ اسکیت

بلبرینگ اسکیت

بلبرینگ اسکیت در بخش داخلی چرخ های اسکیت قرار دارد و وظیفه چرخش چرخ ها را به کمک چرخه های اسکیت به عهده دارد.هر کدام از چرخ های اسکیت شامل 2 عدد بلبرینگ و یک بوش میانی هستند که با چرخش این بلبرینگ ها چرخ اسکیت حرکت می کند.بلبرینگ ها بوسیله مقیاس های متفاوت رتبه بندی می شود.معمولا در اکثر اسکیت های مقایس بلبرینگ از نوع abec است که یک شماره در کنار آن قرار دارد هر چه این شماره بیشتر باشد نشان دهنده سرعت بیشتر بلبرینگ اسکیت است.البته توجه داشته باشید که همیشه داشتن بلبرینگ با abec بالاتر نشان دهنده سرعت و مرغوبیت نیست فاکتور های دیگری هم وجود دارند که برای افزایش سرعت و کیفیت بلبرینگ باید در نظر گرفت.