دسته: سافت

خرید اسکیت سافت یا soft

اسکیت سافت به اسکیت هایی گفته می شود که رویه آنها از جنس پارچه یا چرم باشد. این اسکیت ها بسیار سبک و راحت هستند و معمولا در تولید اسکیت کودکان بسیار دیده می شوند. اسکیت های سافت به دلیل داشتن رویه پارچه ای به راحتی پا در اسکیت بسیار کمک می کنند. همچنین داشتن به سبب استفاده از این مواد در تولید اسکیت از وزن بسیار پایینی برخوردارند که این مزیت بسیار خوبی در خرید اسکیت آموزشی کودکان است. البته باید توجه داشت که اسکیت های سافت نسبت به اسکیت هارد توانایی تحمل وزن کمتری دارند که در کودکان با وزن بالا نیاز به توجه بیشتری دارد.

This is a test site
Build with Digits