آموزش رشته اسکیت فری استایل سطح ۱ و ۲ و ۳

آموزش رشته اسکیت فری استایل سطح 1

به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی کاربران سایت شهر اسکیت.قصد داریم جهت گسترش و یادگیری اسکیت در اینجا به صورت مجازی و با استفاده از ویدیو و عکس به آموزش رشته اسکیت فری استایل بپردازیم.برای آشنایی بیشتر با رشته اسکیت فری استایل اینجا کلیک کنید.همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته اسکیت به مقاله رشته های اسکیت مراجعه کنید.توجه داشته باشید که در این مقاله ما به آموزش رشته اسکیت فری استایل بخش بتل و کلاسیک میپردازیم و در مقالات بعدی به قصد داریم به آموزش رشته اسلاید از زیر شاخه های رشته اسکیت فری استایل بپردازیم.برای خرید اسکیت فری استایل اینجا کلیک کنید.

آنچه در این مطلب خواهید خواند پنهان

آموزش رشته اسکیت فری استایل سطح ۱

حرکات در رشته اسکیت فری استایل بسیار متنوع و زیاد هستند و چیزی در حدود ۲۰۰-۳۰۰ حرکت وجود دارد که در این میان بعضی از آن ها نسبت به بقیه شناخته تر و محبوبتر هستند.در این آموزش ما قصد داریم به آموزش حرکات رشته فری استایل  از ۰ تا ۱۰۰ بپردازیم.در رشته اسکیت فری استایل حرکات با توجه به نام شکل حرکت آنها یا فرد ابداع کننده آن نام گذاری می شوند.در زیر اسم حرکات رشته اسکیت فری را نام خواهیم برد.

سطح ۱

 1. forward fish
 2. forward cross
 3. forward snake
 4. backward cross
 5. forward alternative cross

آموزش اسکیت فری استایل سطح ۲

 1. forward stroll
 2. backward stroll
 3. chap chap
 4. crazy
 5. backward cross alternative
 6. double forward stroll
 7. double forward cross
 8. eddy mabrouk
 9. backward scull
 10. backward snake
 11. forward one foot
 12. forward snake nelson
 13. forward nelson
 14. backward snake nelson
 15. backward nelson
 16. mexician

آموزش اسکیت فری استایل سطح ۳

 1. one foot backward
 2. italian
 3. sun
 4. mega
 5. forward italian
 6. double backward cross
 7. double backward stroll
 8. hip moves
 9. crazy sun
 10. eagle
 11. crossed eagle
 12. forward crossed eagle
 13. volt
 14. forward footgun
 15. italian 2
 16. spin dance one cone
 17. anti crazy one cone

آموزش اسکیت فری استایل سطح ۴

 1. x
 2. sun reverse
 3. forward pendulum
 4. backward pendulum
 5. forward reverse nelson
 6. backward reverse nelson
 7. mega reverse
 8. backward brush
 9. backward cross eagle
 10. special
 11. backward eight
 12. double backward eight
 13. mega volt

تعاریف مهم:

 • پای پیش گام:به پایی گفته می شود که زودتر وارد مانع می شود.
 • پای دنبال کننده:به پایی گفته می شود که به دنبال پای پیشگام وارد مانع می شود.
 • پای ازاد:به پایی گفته می شود که روی زمین قرار ندارد و در هوا است به این پا پای free نیز می گویند.(در حرکات تک پا)
 • پای تکیه گاه:به پایی گفته می شود که وزن بیشتر بدن را متحمل می شود.

حرکت اول forward fish یا اسلالوم دو پا

 

نکات مهم در این حرکت

 1. زانوها دائما در حال خم شدن و باز شدن باشند.
 2. استفاده از لبه های خارجی و داخلی برای حرکت به جلو
 3. زمانی که به سمت راست حرکت می کنیم باید اسکیت پای راست لبه ی خارجی و پای چپ لبه ی داخلی داشته باشد.
 4. زمان تغییر جهت با فشردن پاها به زمین و باز کردن زانوها تغییر جهت و حرکت می کنیم.
 5. دست ها در کنار بدن و به صورت متناوب به طرفین حرکت می کند.

اشتباهات

 1. پا زدن قبل از موانع
 2. خم و باز نکردن زانو
 3. حرکت بیش از حد بالاتنه

حرکت دوم forward cross

 

نکات مهم در این حرکت

 1. زانوها دائما در حال خم شدن و باز شدن هستند.
 2. لبه اسکیت زمان قیچی زدن به صورت خارجی است
 3. لبه اسکیت زمانی که پاها در حال موازی است مرکزی است.
 4. سعی شود اول حرکت را خارج از موانع اجرا کنید
 5. حرکت را با دو پا انجام دهید.
 6. برای کنترل بیشتر بعد از اجرای هر قیچی بدون حرکت بایستید و دوباره انجام دهید.

اشتباهات

 1. سرعت گرفتن و پا زدن قبل از موانع
 2. اجرای حرکت بدون کنترل روی سرعت
 3. اجرای حرکت فقط با یک پا
 4. استفاده نکردن از زانوها و لبه های اسکیت

حرکت سوم forward snake

 

نکات مهم در حرکت

 1. زانوی پای دنبال کننده می بایست خم باشد.
 2. زانوی پای پیش گام باید کمی خم باشد.
 3. وزن بیشتر بدن روی پای دنبال کننده است.
 4. اول حرکت را بدون مانع روی یک خط صاف اجرا کنید.
 5. حین حرکت مارپیج باید اسکیت ها دائما در حال تغییر لبه باشند.
 6. زمان اجرای حرکت با پای راست باید وقتی به سمت راست می رویم پای راست لبه خارجی و پای چپ لبه ی داخلی داشته باشد و متناوب تغییر کند.

اشتباهات

 1. پا زدن و حرکت با سرعت بین موانع
 2. کنار هم بودن پاها در حین تغییر مسیر
 3. خم شدن روی پای جلو یا پیش گام
 4. عدم استفاده از لبه های اسکیت برای حرکت به جلو

حرکت چهارم backward cross

 

نکات مهم در حرکت

 1. نگاه کردن به عقب از سمت پای پیشگام
 2. استفاده از لبه خارجی جهت اجرای حرکت قیچی
 3. اجرای حرکت با هر دوپا
 4. کنترل اسکیت بین موانع
 5. خم کردن و  باز کردن زانو حین حرکت

اشتباهات

 1. سرعت گرفتن و پا زدن قبل از موانع
 2. نگاه نکردن به پشت سر
 3. چرخش سر حین حرکت
 4. به سمت راست یا چپ متمایل شدن.
 5. خم شدن به جلو

حرکت پنجم forward cross alternative

 

نکات مهم حرکت

 1. بعد از هر دو مانع باید پای پیشگام تعویض شود
 2. استفاده از لبه های خارجی
 3. بدن صاف
 4. زانو ها دائما در حال خم شدن و باز شدن باشد.

اشتباهات

 1. سرعت گرفتن قبل از موانع و پا زدن
 2. عدم کنترل سرعت بین موانع
 3. استفاده بیش از حد از لبه ی یک پا
 4. خم شدن بدن

آموزش اسکیت فری استایل سطح ۲

حرکت اول forward stroll

نکات مهم در آموزش حرکت

 1. لبه ای هر دو اسکیت خارجی است.
 2. اول بیرون از مانع نحوی حرکت را امتحان کنید
 3. برای به جلو رفتن باید از لبه خارجی هر دو پا استفاده کرد(push)
 4. بعد از عبور از مانع پا سریعا باید از مانع خارج شود.
 5. اینقدر حرکت را اجرا کنید تا بتوانید به آرامی و به صورت روان به اجرای آن بپردازید.

حرکت دوم backward storll

 حرکت سوم chap chap

نکات مهم در آموزش حرکت چاپ چاپ

 1. لبه اسکیت در چرخش ها داخلی است
 2. هنگام چرخش از جلو به عقب پاشنه ها نزدیک به هم و هنگام چرخش از عقب به جلو پنجه ها نزدیک به هم باید باشد.
 3. استفاده از کم و دست ها به صورت متناوب و در راستای محور افقی
 4. بعد از یادیگری با یک پا پای پیشگام را عوض کرده و از هر دو سمت حرکت را اجرا کنید.
 5. سعی کنید به صورت روان حرکت را اجرا کنید
 6. هماهنگی بین بالاتنه و پایین تنه بسیار مهم است.

حرکت چهارم crazy

نکات مهم آموزشی حرکت crazy

 1. حرکت را به صورتی شروع کنید که پاهایتان در حالت حرکت ۸ فارسی باشد یا حرف A انگلیسی باشد.
 2. اتمام حرکت را به صورت حرف v انگلیسی یا ۷ فارسی باشد.
 3. بعد از گذشت از هر مانع با استفاده  از لبه های خارجی کاملا بایستید و دوباره با استفاده از لبه ی خارجی حرکت را شروع کنید.

حرکت پنجم backward cross alternative

 حرکت ششم double forward stroll

حرکت هفتم double forward cross

حرکت هشتم eddy mabrouk

حرکت نهم backward fish

حرکت دهم backward snake

حرکت یازدهم forward one foot

حرکت دوازدهم forward snake nelson

حرکت سیزدهم forward nelson

حرکت چهاردهم backward snake nelson

حرکت پانزدهم backward nelson

حرکت شانزدهم mexican

آموزش رشته اسکیت فری استایل سطح ۳

حرکت اول one foot backward

 

حرکت دوم italian

 

حرکت سوم sun

 

حرکت چهارم mega

 

حرکت پنجم forward italian

 

حرکت ششم double backward cross

 

حرکت هفتم double backward stroll

 

حرکت هشتم hip moves

 

حرکت نهم crazy sun

 

حرکت دهم eagle

 

حرکت یازدهم cross eagle

 

حرکت دوازدهم forward crossed eagle

 

حرکت سیزدهم volt

 

حرکت چهاردهم footgun

 

حرکت پانزدهم italian 2

 

حرکت شانزدهم spin dance one cone

 

حرکت هفده ام anti crazy one cone

 

13 دیدگاه برای “آموزش رشته اسکیت فری استایل سطح ۱ و ۲ و ۳

 1. اشتراک‌ها: اسکیت چیست؟انواع رشته های اسکیت و زیر شاخه های آن+ویدیو+کامل

 2. سما گفته:

  سلام خسته نباشيد بهتون ميگم اقاي مرادي مرسي بابت اينكه انقد همه چي كامل بود و من واقعا لذت بردم همينطور خيلي اطلاعاتم نسبت به رشتم مخصوصا اسكيتم بالاتر رفت
  چيزايي هم بود كه اصلا نميدونستم و اگاهي نسبت بهشون نداشتم كه الان متوجهشون شدم بازم ممنون
  موفق باشيد

  • morteza moradi گفته:

   سلام وقت بخیر.بنده چک کردم با گوشی و لپ تاپ مشکلی نداشت.اگه با سیستم دارید پخش می کنید ممکنه علت نداشتن فلش پلیر یا بروزرتون باشه.

 3. محمدرضا گفته:

  سلام مرتضی جان ممنون از مقاله آموزشی عالی و تکمیلت. فقط ی سوال داشتم. فواصل بین مانع ها تو این مقاله چند سانت هست؟ یا بهتر بگم رو چند سانت تمرین کنیم بهتره؟

  • morteza moradi گفته:

   سلام محمدرضا جان فاصله بین موانع توی تمرینات ۸۰ سانتی متره در این رابطه بهتره مقاله معرفی رشته اسکیت فری استایل بخونی که اطلاعات بیشتری کسب کنی.اما به طور کلی حرکات جامپینگ در ۵۰ سانت تمرین میشه.حرکات سیتینگ و انعطافی هم در ۱۲۰سانتیمتر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *