نحوی ارسال

ارسال سفارشات با نظر و هماهنگی خریدار صورت میگیرد اما به طور کلی تمامی ارسال های اسکیت با پست تی پاکس ارسال خواهد شد که در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد.

زمان ارسال سفارشات

در صورتی که سفارش در بازه زمانی اداری ثبت شده باشد و به مرحله نهایی رسیده باشد در همان روز ارسال خواهد شد و در غیر اینطورت در ساعات اداری روز بعد.

هزینه ارسال سفارشات

هزینه ارسال اسکیت و سفارشات بالای ۶۰۰ هزار تومان به صورت رایگان می باشد.